Voorstellen

 

Voorstellen

Voor onze interconfessionele school hebben we een veelkleurige naam gekozen.
Toermalijn klinkt speels, sprookjesachtig, duurzaam, degelijk en het straalt tegelijk iets avontuurlijks uit, precies zoals een school een beetje hoort te zijn.
 
Toermalijn is een edelsteen die de grootste variatie aan kleuren heeft, net zo gevarieerd als de bevolking van onze school.
 
De school geeft ook inhoud aan haar naam. Toermalijn is een ondernemende school, waar vanuit de christelijke identiteit:
• ieder kind telt en vele talenten worden benut;
• verschillen worden herkend en erkend;
• geloofsopvattingen elkaar ontmoeten;
• respectvol gedrag zichtbaar is;
• we met en van elkaar leren;
• ouders betrokken zijn bij de school;
• veiligheid en geborgenheid van groot belang zijn.

 

Leerplicht

 

Elk kind heeft recht op onderwijs. We noemen dat echter leerplicht. Een kind is leerplichtig als het vijf jaar oud is. In Nederland gaan verreweg de meeste vierjarigen al naar school. Dat is een goede zaak. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen.
Het aanmelden echter kunt u veel beter eerder doen.