Ouderraad

Ouderraad 

Op veel manieren zijn de ouders actief bij onze school betrokken. Een belangrijke inbreng heeft de ouderraad. De ouderraad verleent medewerking bij de organisatie van activiteiten en is via vertegenwoordiging in de Schooladviesraad betrokken bij het beleid van de school. 

De ouderraad vergadert eens per 6 weken en bestaat uit ongeveer 15 ouders. Uit hun midden komt het dagelijks bestuur. 

Dagelijks bestuur ouderraad

Mw. D. Kloeze voorzitter

Mw. E. de Witte secretaris

Dhr. B. Bruijntjes penningmeester 

Documenten

Expressie.pps

Het werk van de ouderraad.pps