Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 

Het ouderbeleid heeft tot doel de betrokkenheid van ouders te vergroten bij de schoolloopbaan van hun kind, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.
 
Ouders zijn vanaf de geboorte het eerstverantwoordelijk voor hun kind. De aandacht, zorg en interesse voor de kinderen is wat ouders en school bindt. Op school worden de kinderen begeleid volgens de in de organisatie afgesproken pedagogische visie: wij leveren een bijdrage aan de opvoeding van het kind. Vanuit de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kind worden zij betrokken bij de opvoeding op de school.