Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

ICB Toermalijn en de peuterspeelzaal werken aan een veilig schoolklimaat, waarin kinderen, ouders en personeel elkaar steunen en wederzijds respect tonen. Een goede sfeer is een voorwaarde om tot spelen en leren te komen.

Documenten

 Pedagogisch beleidsplan.pdf