Klachtencie

Klachtencie

 

Als u een klacht heeft over iets dat in of om de school gebeurd is, is het belangrijk dat u op de goede plaats terechtkomt en dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld.

In principe gaan we ervan uit dat een klacht eerst bij de leerkracht wordt gemeld. Mocht dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de directie. Samen wordt getracht een oplossing te vinden voor het ontstane probleem.

Waneer er geen oplossing wordt gevonden kunt u gebruik maken van de officiƫle klachtenregeling. U kunt uw klacht bespreken met de schoolcontactpersoon, die u adviseert en verder begeleidt. Zij verwijst u door naar de juiste instantie of vertrouwenspersoon. Zij behandelt de klacht verder niet.

Contact

Mw G. Leguijt

Tel. 075 - 621 02 84