Omhoog
Aanmelden

Ouderraad 

Op veel manieren zijn de ouders actief bij onze school betrokken. Een belangrijke inbreng heeft de ouderraad. De ouderraad verleent medewerking bij de organisatie van activiteiten en is via vertegenwoordiging in de Schooladviesraad betrokken bij het beleid van de school. 

De ouderraad vergadert eens per 6 weken en bestaat uit ongeveer 15 ouders. Uit hun midden komt het dagelijks bestuur. 

Dagelijks bestuur ouderraad

  • Mw. D. Kroeze voorzitter

  • Mw. E de Witte secretaris

  • Dhr. B. Bruijntjes penningmeester

 

Documenten

 

 van de Ouderraad

 
  
  
2016- 01 Financieel overzicht 2015  van de Ouderraad.pdf
  
Expressie.pps
  
Het werk van de ouderraad.pps
  
Huishoudelijk Reglement Ouderraad Toermalijn (16102012).pdf
  
Terugblik.mp4
  
Thema avond ouderraad, financieel opvoeden 02-02-2015.pdf
  
© Copyright 2012 ICB Toermalijn  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved