Omhoog
Aanmelden

Nieuwbouwcommissie

Een nieuw gebouw voor de Toermalijn...

Al een hele tijd geleden is er vanuit de gemeente aangegeven dat het hoog tijd is dat onze school een nieuw gebouw gaat krijgen. Het huidige gebouw aan de Marktstraat dateert al uit 1914! Er is budget gegenereerd door de gemeente en er was een plan gemaakt. Op het speelplein en de plek van de oude kleuterschool zou een nieuw gebouw komen met een kinderdagverblijf geïntegreerd. Zo zou onze school het eerste intergraal kindcentrum worden in de Zaanstreek.

De gemeente had haast en wij waren er maar wat blij mee. Helaas was de buurt niet content met de plannen en zij hebben alles ingezet om hun bezwaren hard te maken. De rechter gaf hun uiteindelijk gelijk, de gemeente had fouten gemaakt in de gevolgde procedure.

Ondanks dat de vergunning al was afgegeven en de voorbereidende werkzaamheden reeds klaar waren (sloop van de oude kleuterschool en de verbouwing van de oude nieuwbouw voor de biljartvereniging) kan de uitvoering van het gemaakte plan niet doorgaan. We moeten opnieuw beginnen.

De gemeente is inmiddels opnieuw begonnen met het maken van een plan. In oktober is een werkgroep bestaande uit buren van diverse locaties, ouders van kinderen en andere belangstellenden van start gegaan met alle voor en tegens van en alle mogelijkheden op diverse locaties te beoordelen.

In deze werkgroep nemen ook diverse ouderraadsleden deel. We volgen de ontwikkelingen van heel dichtbij. Het zal nog zeker meer dan een jaar gaan duren maar het doel is nog steeds een nieuw gebouw voor de kinderen van de Toermalijn.

Ondertussen zijn de acties van de nieuwbouwcommissie stil gezet. De thermometer staat nog in de gang en de hoogte van het bedrag dat inmiddels bij elkaar is gebracht is € 12.606,52!!!

Dit geld wordt apart bewaard op een rekening en zal gebruikt worden als er een nieuwe school is. Het doel is nog steeds om het geld te gaan gebruiken om van de nieuwe school, onze school te maken en er extra’s van aan te schaffen. Bijvoorbeeld licht en geluid in een gemeenschappelijke ruimte om opvoeringen mogelijk te maken en extra speelattributen voor op het schoolplein.

Hopelijk kunnen we tegen de tijd dat er een nieuwe school staat het bedrag verhogen met opbrengsten van nieuwe acties. Sommige acties blijven doorlopen zoals bijvoorbeeld de kerstbomenactie en het verzamelen van oud papier. En als er weer duidelijkheid is over een toekomstig schoolgebouw komen wij als nieuwbouwcommissie weer in actie.

Hieronder een overzicht van acties en opbrengsten van het eerste uur. 

Acties voor het nieuwe gebouw 

Op vrijdag 17 mei is het startschot gegeven van een actiejaar om geld in te zamelen voor de nieuwe school. Met deze acties willen de kinderen het echt hun “eigen” school gaan maken.
Het totale bedrag dat is verzameld is al gestegen boven de €2000,-.
startschot.JPG 

Doekoes doneren 

Van maandag 19 augustus tot en met zaterdag 14 september kunnen klanten van de Coop supermarkten ‘doekoe’ doneren aan basisschool Toermalijn. Bij aankoop van een aantal zuivelproducten worden munten weggegeven.  

Pleinfeest

Donderdag 12 september vanaf 15.30 uur is iedereen welkom op het jaarlijkse pleinfeest! Een brief met aanmeldingsstrookjes is al aan uw kind meegegeven. Het feest wordt gezellig en een succes door uw aanwezigheid en hulp.
Alles staat in het teken van onze aankomende nieuwe school, daarom is het thema “Draag je steentje bij”.
Er zijn spelactiviteiten, optredens en een loterij en we hopen dat veel feestgangers zich verkleden passend bij het thema. 
 

Opbrengst thermometer

Aan het begin van de ochtend stonden alle leerlingen met de leerkrachten en veel ouders buiten om eerst het schoollied te zingen. Na dit uit volle borst gedaan te hebben is de thermometer onthuld. Deze zal gedurende de actieperiode inzicht geven in het reeds opgehaalde bedrag. We hopen natuurlijk dat het “kwik” flink gaat stijgen en dat we aan het einde een flink bedrag hebben opgehaald.
uitleg thermometer.JPG

Actie Jantje Beton

De actie van groep 8 met de Actie Jantje Beton heeft € 585,- opgebracht voor Jantje Beton en € 585,- voor de school.

Schoollogo Toermalijn

Met alle leerlingen hebben we de edelsteen Toermalijn gevormd door elke groep in een facet (vlak) van de edelsteen te zetten met een gekleurd vel boven hun hoofd.
Met een hoogwerker van de brandweer zijn de kinderen van boven af gefotografeerd. Dit heeft een zeer mooie foto opgeleverd. Deze foto is in het formaat 13 x 18 cm voor € 1,- verkocht.
De opbrengst van de foto's is €44,80
Toermalijn uitsnede - kopie.JPG
 
© Copyright 2012 ICB Toermalijn  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved