Omhoog
Aanmelden

Voor- en vroegschoolse Educatie

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor peuters en basisschoolkinderen in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit stimuleringsproject heeft ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren en eventuele achterstanden in ontwikkeling te verhelpen.
 
De personeelsleden van peuterspeelzaal, de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool zijn speciaal opgeleid om de werkwijze Kaleidoscoop  in de peuterspeelzaal tot en met groep 3 van basisschool Toermalijn optimaal uit te voeren.

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2012 ICB Toermalijn  |  Webmaster: Jack Migchelsen  |  All Rights Reserved